Trocha teorie o MOA / MIL

Trocha teorie o MOA/MRAD

K napsání tohoto materiálu mne přivedl fakt, že mnoho střelců vůbec nemá přehled a nebo dokonalou představu o tom, co jsou níže uvedené pojmy zač. A to je obrovská škoda...

Můžeme se setkat se spoustou výkladů, z nichž jsou některé pravdivé více a některé méně, ale všechny se snaží srozumitelnou formou ukázat střelcům to "kouzlo", které ke střelectví prostě patří.

Taktická malorážka se bude snažit aktivní formou doslova "donutit" střelce pochopit principy a důvody pro využívání těchto základních elementů střelectví a naučit je, jak si s jejich pomocí usnadnit střelbu.

Můžeme podotknout, že nemá cenu toto řešit pro takové to domácí picání anebo pro střelbu z malorážky, ale já zastávám ten názor, že tyto znalosti využije střelec při střelbě z čehokoli.

A věřím, že mi každý, kdo to zkusí poté v praxi, dá za pravdu, když bude jeho snaha odměněna zjištěním, že... no že to prostě doopravdy funguje!

- MOA (MINUTE OF ANGLE)
- MIL (MILIRADIÁN)
- MILDOT OSNOVA
- RANGING POWER / OHNISKOVÁ ROVINA PUŠKOHLEDU

MOA (Minute Of Angle)

MOA je zkratka pro úhlovou minutu, tj. 1/60 stupně.
Je to často požívaná jednotka jak pro posouzení přesnosti zbraně, tak pro velikost kliku puškohledu.

Hodnota 1 MOA odpovídá zhruba 29,1 mm na 100 m, nebo v yardech 26,6 mm na 100 yd. Pro jednoduchost se 26,6 mm zaokrouhluje na 1 palec (25,4 mm), takže 1 MOA pak odpovídá 1" na 100yd.

Minute Of Angle

MOA je též používáno jako srovnávací měřítko přesnosti pušky.
Minimální požadovaná přesnost taktické odstřelovací pušky je 1 MOA a méně, to znamená, že puška má rozptyl na 100 m 29 mm.

Výrobci puškohledů často v návodě nebo webových stránkách uvádějí, že 1 klik je 1/4 MOA (nebo 1/8 MOA), ale na točítkách puškohledu je udáno 1/4" 100yd (nebo 1/8" 100yd), což je to samé.

Velikost kliku se vzdáleností Velikost kliku se vzdáleností
U každého puškohledu je dobré ověřit, zda deklarovaná velikost kliku odpovídá skutečnosti. Počet kliků nutný pro zadaný posuv záměrného bodu na různé vzdálenosti pro klik 1/4 a 1/8 MOA je v tabulkách napravo.Velikost kliku se vzdáleností Velikost kliku se vzdáleností
V další tabulce je opačný výpočet - velikost kliku pro různé vzdálenosti.MIL (Miliradián)

Puškohledy s osnovou v miliradiánech se začaly používat již zhruba kolem roku 1970, kdy US Marine Corps (USMC) zařadily do své výbavy optiku Unertl 10X pro doplnění jejich odstřelovačských pušek M40A1.

Tyto puškohledy měly nově použitou MilDot osnovu, která jim měla pomoci ke zvýšení úspěšnosti hned prvního výstřelu a při odečítání neznámé vzdálenosti cíle.

V dnešní době můžeme nalézt osnovu MilDot v puškohledech využívaných jak v armádních či policejních složkách, tak i v civilním sektoru po celém světě.

Využití Mil původně vyplynulo z technického inženýrství, kde se jím určoval příslušný úhel z kružnice - tedy se jedná o úhlovou jednotku, stejně jako u MOA.

Avšak jeden Mil je hrubší jednotka než MOA. Jinými slovy pomocí ní dokážeme přenést či přeměřit větší úseky.

Mil je zkratka pro miliradián, tj. 0,001 radiánu a odpovídá 10 cm na 100 m nebo také 3,438 MOA.

Miliradián

Specifikace:
360° Kružnice = 6283 miliradiánů
1 miliradián = 10cm @ 100m
1 miliradián = 3.438 MOA

MilDot osnova

V dnešní době existuje mnoho typů osnov založených na principu MilDot, čili po našem, na principu dílců. Níže jsou znázorněny některé typy.

Miliradián

MilDot osnovy můžeme nalézt na mnoha puškohledech. Avšak jejich typ a provedení se může lišit v závislosti na výrobci nebo určení.
Například Premier Gen II používá osnovu s dotem (tečkou označující dílce) o průměru .20 Milu, zatímco USMC používá tečky o průměru .25 Milu na puškohledech Leupold M3A. Toto je jeden z důvodů, proč je nutné porozumět dané problematice.

Znalost správných rozměrů a používání osnovy puškohledu velmi pomáhá střelci při určování neznámých vzdáleností, přenášení bodu zásahu a nebo zásahu pohybujícího se cíle.

MilDot

Jedněmi z nejpraktičtějších osnov jsou patrně osnovy NightForce MLR a Premier Gen II., které nabídnou modifikované osnovy MilDot.

V případě MLR se jedná o takzvanou MilHash osnovu, která používá místo teček systému čárek o přesně definovaných tloušťkách, délkách a roztečích. Díky rozdělení osnovy na jemnější dílce (Half MilHash) je možné provádět měření daleko přesněji než s klasickým MilDotem.

V závislosti na MilDot osnovách zařadili výrobci puškohledů do nabídky i možnost stavění/klikání puškohledu v miliradiánech, kdy má tak střelec obě hodnoty ve stejných jednotkách.

Nejčastěji používanou hodnotou klikání je v těchto případech krok 0,1 miliradiánu, což je 1cm @ 100m a tedy 1 miliradián přesně odpovídá 10cm @ 100m.

Stejně jako u MOA se hodnota miliradiánu se vzrůstající vzdáleností střelby zvyšuje - na 200m má 1 MIL hodnotu 20cm atd.

Souhlasné jednotky osnovy a klikání mají nespornou výhodu v tom, že střelec odečte případnou potřebu opravy pomocí osnovy puškohledu a tu samou hodnotu nastaví na komínkách optiky. Oproti klikání v jednotkách MOA není potřeba žádných přepočtů. Nicméně osobně zastávám názor a popravdě se mi lépe pracuje s komínky v MOA a osnovou v MIL - krok klikání je citlivější díky MOA a na cílové ploše se mi lépe odečítá díky osnově v MIL. Je pro mne jednodušší pracovat s hodnotou 10cm @ 100m pro MIL, než s 2,91cm @ 100m pro MOA.

Ranging power / ohnisková rovina puškohledu

Pod pojmem ranging power "R" rozumějme takové zvětšení dané optiky, při kterém je vzdálenost mezi dílci rovna právě 1 miliradián.

Toto zvětšení může být na optice označeno písmenem "R" (NightForce) a nebo například červenou tečkou (Delta Optical).

Důležité je také umístění osnovy v ohniskové rovině puškohledu.

Pro puškohledy s osnovou umístěnou v přední/první ohniskové rovině (FFP - "First Focal Plane") je každé zvětšení rovno ranging power. Tedy při každém zvětšení je rozteč mezi body osnovy rovna 1 miliradián.

Variabilní puškohledy s osnovou umístěnou v zadní/druhé ohniskové rovině (SFP - "Second Focal Plane") to mají složitější. Pro každé zvětšení puškohledu existuje jiná hodnota rozteče mezi body osnovy.
Hodnota vzdálenosti bodů osnovy je rovna 1 miliradián pouze při "R" a pro jiné hodnoty zvětšení je nutný přepočet.

Lze využít vzorce:

ROZTEČ MEZI BODY (cm) = 0.1 * VZDÁLENOST * (ZVĚTŠENÍ "R" / ZVĚTŠENÍ)

kde:

vzdálenost = vzdálenost cíle v metrech
zvětšení "R" = zvětšení, kdy má osnova rozteč mezi body 1 Mil
zvětšení = nastavené zvětšení puškohledu

Tento vzorec lze použít i pro FFP puškohledy - pouhým vypuštěním výrazu v závorce.

Rozteč bodů osnovy se vzdáleností Některé hodnoty rozteče bodů osnovy pro uvedené vzdálenosti můžete nalézt v tabulce napravo.


Na této teoretické rovině jsem se Vám snažil vysvětlit můj pohled na danou problematiku.

Musíte si uvědomit, že zde uvedené pojmy nelze vysvětlovat ještě víc lidsky a polopaticky (i když jsem se snažil), protože mohou pak získat zcela jiný význam a při porovnávání textů s cizojazyčnými zdroji se vůbec nemusíte nalézt.

Je mnoho literatury s touto tematikou a já jsem se snažil vytvořit jakýsi souhrn toho nejnutnějšího, co Vám může pomoci trošku proniknout do toho zábavného, co lze ve sportovní a nebo základech taktické střelby u nás najít. Puškohledy s osnovou MilDot jsou vyjímečným prostředkem pro ozvláštnění střelby, kdy jste schopni při správných znalostech zkoušet a praktikovat všechny variace využití této osnovy.

A to nezávisle na vzdálenosti střelby.
Samozřejmě, že se na větší vzdálenosti dá využít těchto principů daleko reálněji, ale i na 50m můžete využívat MOA / MIL znalostí pro náměry, předsazování a nebo nastřelování optiky.

Taktická malorážka se snaží zábavnou formou střelcům ukázat, že tato problematika patří i ke střelbě z malorážné zbraně a že se s její pomocí lze doslova doklikat tam, kam chceme.

Rád bych poděkoval Balistice.cz a ShootingVoodoo za povolení k použití některých jejich materiálů.


Sponzory Taktické malorážky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Přebíjení Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnázium Třebíč Horácké noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinský s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Střelecká revue Střelnice Malý Újezd Top Armyshop Vaškent - Václav Haman Vítěz - poháry, medaile, sportovní trofeje


Partnery Taktické malorážky jsou:

Facebook TM Fórum Taktické malorážky 102. průzkumný prapor 38. prapor hloubkového průzkumu generála Husárka Airsoftveci Alexxxus Advokáti-Zlín Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Fórum můjGlock.com Open Air Gun League Střelecký portál Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2016