Trocha teorie o ohniskových rovinách puškohledu

Trocha teorie o ohniskových rovinách puškohledu

Dnešní trh s puškohledy nabízí mnohé variace optik. Střelec má tak na výběr z mnoha průměrů objektivu, tubusu, z mnoha variant či rozsahů zvětšení, atd.

Jedním z velmi důležitých faktorů pro výběr optiky je v poslední době i možnost volby ohniskové roviny puškohledu.

Tento parametr optiky by se neměl zanedbávat, protože může velmi pomoci střelci při střelbě. A jen málokdo si dokáže plně uvědomit výhody a nevýhody jednotlivých provedení.

Puškohledy můžeme z tohoto hlediska rozdělit na optiky s osnovou v "první ohniskové rovině" (FFP - "First Focal Plane") a nebo v "druhé ohniskové rovině" (SFP - "Second Focal Plane").

Každé z těchto provedení má své výhody a nevýhody a záleží jen na střelci, který pohled na věc je pro jeho využití ten lepší.

Mnoho dnešních výrobců puškohledů nabízí u některých svých optik provedení FFP anebo SFP. Vycházejí tak vstříc střelcům a dávají tak možnost výběru té vhodnější varianty.

Budu se v této teoretické části snažit popsat jednotlivé rozdíly mezi oběma provedeními a jejich výhody.

- PRVNÍ OHNISKOVÁ ROVINA - FIRST FOCAL PLANE (FFP)
- DRUHÁ OHNISKOVÁ ROVINA - SECOND FOCAL PLANE (SFP)
- RANGING POWER / OHNISKOVÁ ROVINA PUŠKOHLEDU

První ohnisková rovina - "First Focal Plane" (FFP)

Tyto variabilní puškohledy mají umístěnou osnovu v přední části tubusu puškohledu.

Jinými slovy mají osnovu před čočkami a tedy to znamená, že při změnách zvětšení se nám zdá, že záměrná osnova mění svou velikost.

Síla osnovy se opticky zvětšuje či zmenšuje a velikost dílců osnovy se také opticky zvětšuje a zmenšuje, ale v reálu osnova vůbec nemění svou velikost vůči cíli a ta zůstává stále stejná.
Pouze díky jejímu umístění v tubusu dochází k její změně velikosti souhlasně se změnou velikosti obrazu v závislosti na použitém zvětšení.

Nutno podotknout, že pouze právě u FFP puškohledů (v případě použití osnovy na bázi MilDot) je při jakémkoli zvětšení vzdálenost mezi jednotlivými dílci rovna 1MIL.

Tedy každé zvětšení puškohledu je rovno R ("Ranging power").

Nespornou výhodou je tedy zjednodušení výpočtů při střelbě, kdy nemusíme přepočítávat velikost dílců na dané zvětšení a pouze dosadíme to, co vidíme. Níže vidíme názorně umístění osnovy v puškohledu.

FFP - First Focal Plane

Na dalším obrázku vidíte názorninu pohledu přes FFP puškohled, kdy se Vám zdá, že se osnova zvětšuje či zmenšuje v závislosti na zvětšení.

Jedná se pouze o optický klam, protože osnova je díky svému umístění ve stále stejném poměru vůči pozorovanému cíli.

FFP - First Focal Plane

Druhá ohnisková rovina - "Second Focal Plane" (SFP)

Pokud je osnova umístěná v druhé ohniskové rovině, nemění opticky svou velikost v závislosti na použitém zvětšení.

Střelec tak má stále "před očima" stále stejnou velikost osnovy, opticky se nemění síla osnovy a velikost dílců.

V tomto případě ale při změně zvětšení dochází ke změně poměru velikosti dílců osnovy a pozorovaného cíle.

Proto mají tyto puškohledy označeno zvětšení, kdy je velikost dílce rovna právě 1MIL. Jedná se tedy pouze o jedno zvětšení v celém rozsahu puškohledu.

Střelec je tedy nucen při použití puškohledu (při odečtu dílců pro výpočet vzdálenosti, velikosti cíle atd.) neustále přepočítávat velikost dotů pro navolené zvětšení vůči R ("Ranging power").

Pro výpočet lze využít vzorce:

ROZTEČ MEZI BODY (cm) = 0.1 * VZDÁLENOST * (ZVĚTŠENÍ "R" / ZVĚTŠENÍ)

kde:

vzdálenost = vzdálenost cíle v metrech
zvětšení "R" = zvětšení, kdy má osnova rozteč mezi body 1 Mil
zvětšení = nastavené zvětšení puškohledu

Tento vzorec lze použít i pro FFP puškohledy - pouhým vypuštěním výrazu v závorce.

Rozteč bodů osnovy se vzdáleností Některé hodnoty rozteče bodů osnovy pro uvedené vzdálenosti můžete nalézt v tabulce napravo.


Níže můžete vidět polohu osnovy u SFP puškohledů.
Osnova je umístěna za čočkami a tedy nedochází k jejímu optickému zvětšování.

SFP - Second Focal Plane

Pohled přes optiku na cíl tedy vypadá jako na obrázku níže.

Osnova nemění svou velikost, ale mění její poměr vůči pozorovanému cíli. Jednoduše řečeno se zvětšením se nám mění počet dílců, kterými můžeme poměřit cíl.

SFP - Second Focal Plane

Ranging power / ohnisková rovina puškohledu

Pod pojmem ranging power "R" rozumějme takové zvětšení dané optiky, při kterém je vzdálenost mezi dílci rovna právě 1 miliradián.

Toto zvětšení může být na optice označeno písmenem "R" (NightForce) a nebo například červenou tečkou (Delta Optical).

Důležité je také umístění osnovy v ohniskové rovině puškohledu.

Pro puškohledy s osnovou umístěnou v přední/první ohniskové rovině (FFP - "First Focal Plane") je každé zvětšení rovno ranging power. Tedy při každém zvětšení je rozteč mezi body osnovy rovna 1 miliradián.

Variabilní puškohledy s osnovou umístěnou v zadní/druhé ohniskové rovině (SFP - "Second Focal Plane") to mají složitější. Pro každé zvětšení puškohledu existuje jiná hodnota rozteče mezi body osnovy.
Hodnota vzdálenosti bodů osnovy je rovna 1 miliradián pouze při "R" a pro jiné hodnoty zvětšení je nutný přepočet.

Lze využít vzorce:

ROZTEČ MEZI BODY (cm) = 0.1 * VZDÁLENOST * (ZVĚTŠENÍ "R" / ZVĚTŠENÍ)

kde:

vzdálenost = vzdálenost cíle v metrech
zvětšení "R" = zvětšení, kdy má osnova rozteč mezi body 1 Mil
zvětšení = nastavené zvětšení puškohledu

Tento vzorec lze použít i pro FFP puškohledy - pouhým vypuštěním výrazu v závorce.

Rozteč bodů osnovy se vzdáleností Některé hodnoty rozteče bodů osnovy pro uvedené vzdálenosti můžete nalézt v tabulce napravo.


O praktičnosti toho či onoho provedení můžeme dlouho polemizovat.

Každý si musí sám říci, který systém mu více vyhovuje, který systém více využije a zároveň si musí být vědom toho, na jaký druh střelby se který typ lépe hodí.

Puškohledy s druhou ohniskovou rovinou byly a zatím stále jsou rozšířenější, ale jak jsem již na začátku uvedl, mnoho výrobců začíná nabízet některé své druhy optik v obou variantách provedení.

Optiky s první ohniskovou rovinou poskytují střelci jistou úlevu a zjednodušení pro využití osnov na bázi MilDot, ale ani to nemusí být až tak velká výhoda.
Zároveň nemusí na největší zvětšení nabídnout stejně silnou a "nepřekážející" osnovu, jako na zvětšení nejmenší.

Opět záleží na využitelnosti pro střelcem preferovaný typ střelby.

Je ale možno říci, že FFP puškohledy můžeme více nalézt na puškách určených pro taktické či lovecké použití, kde je výhodou rychlejší reakce střelce.

Já osobně preferuji SFP provedení.
Vyhovuje mi možnost měnit počet dílců pro odečet, volit tak přesnější či naopak hrubší dělení pozorované oblasti.

Sám nevidím velký problém v použití toho jednoho vzorce pro velikost dílce (prakticky je to pár vteřin na výpočet), ale uznávám, že takto volím pouze pro mnou daný typ střelby.

Tedy relativně klidnou terčovou střelbu, třebaže s taktickým námětem.

V případě nutných rychlých reakci na situaci bych zřejmě volil FFP provedení, protože již pár vteřin může být zásadních.


Sponzory Taktické malorážky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Přebíjení Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnázium Třebíč Horácké noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinský s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Střelecká revue Střelnice Malý Újezd Top Armyshop Vaškent - Václav Haman Vítěz - poháry, medaile, sportovní trofeje


Partnery Taktické malorážky jsou:

Facebook TM Fórum Taktické malorážky 102. průzkumný prapor 38. prapor hloubkového průzkumu generála Husárka Airsoftveci Alexxxus Advokáti-Zlín Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Fórum můjGlock.com Open Air Gun League Střelecký portál Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2024