Trocha teorie o korekci paralaxy puškohledu

Trocha teorie o paralaxe puškohledu

O této problematice je mezi střelci rozšířeno mnoho polopravd a mystifikací a nedá mi, než si taky nepřisadit svou verzí do mlýna ...

Její chybná korekce je mnohdy jedním ze zásadních problémů u střelců, kteří toto relativně triviální nastavení puškohledu podcenili.

- PARALAXA PUŠKOHLEDU
- ZÁKLADNÍ PRINCIP
- TYPY KONSTRUKCE PARALAXY
- URČENÍ CHYBY KOREKCE PARALAXY

Paralaxa puškohledu

Snad každý větrovkář a mnohdy i střelec větší ráže Vám řekne, že paralaxa slouží pro měření vzdálenosti.

Krutou pravdou ale je, že tomu tak vůbec není :)

Paralaxa patří mezi mechanické nastavení optického systému puškohledu, jehož korekce nám dopomáhá k tomu, že se nám cíl zobrazuje/nachází ve stejné ohniskové rovině na jakékoli vzdálenosti.

Laicky řečeno slouží k tomu, abychom dokázali zaostřit na cíl umístěný v jakékoli vzdálenosti od naší pozice (plus odstranit chyby pohledu do puškohledu).

Veřejný omyl o měření vzdálenosti paralaxou je, sice ne špatnou, ale také ne správnou adaptací funkce paralaxy.

Při její korekci mění střelec nastavení puškohledu, kdy zjednodušeně řečeno zaostřuje na jednotlivé vzdálenosti tak dlouho, až "narazí" na tu správnou, kdy je cíl co nejostřejší.

Nastavení paralaxy má snad na každém puškohledu znázorněny či označeny její jednotlivé polohy pro snadnou orientaci střelce.

Tedy při správném nastavení paralaxy na cíl je na korekci možno odečíst její polohu/nastavení - z důvodu snadného pozdějšího opakování (nutno podotknout, že musíme brát v potaz vliv prostředí - je něco jiného nastavení paralaxy na dané vzdálenosti v létě a něco jiného na té samé vzdálenosti v zimě).

Na mnohých puškohledech může být značení v metrech/yardech a na mnohých (převážně taktických) nejsou jednotlivé značky ocejchovány hodnotami.

Tedy pokud to vezmeme za stejný konec, jako původní koumák, dojdeme k závěru, že koriguji paralaxu tak dlouho, až mám cíl maximálně zaostřený a poté se podívám na korekci a zjistím, na jaké vzdálenosti cíl je.

Toto řešení či pochopení její funkce není zcela zcestné, ale nebylo to takto primárně zamýšleno. Tento princip lze využít pro měření velmi krátké vzdálenosti a nebo u puškohledů s cejchovanou korekcí paralaxy.

Základní princip

Obrázek níže nám ukazuje, princip funkce paralaxy. Tedy jednoduše řečeno, co může zmást střelce při jejím chybném nastavení, které změny nemusí postřehnout a které mají vliv na přesnost střelby.

Je zde znázorněno, že pokud se naše oko odchýlí od osy puškohledu (špatnou polohou, nestabilním držením hlavy, přilícením, atd.), tak se nám opticky začne kříž záměrné osnovy pohybovat kolem cíle. Je to dáno tím, že cíl není ve stejné ohniskové rovině.

V tomto případě má střelec již o jednu nenápadnou chybu postaráno a vlastně míří na něco, co je o kousek jinde.

Paralaxa - špatné nastavení

Další obrázek níže nám ukazuje druhý případ. Tedy to, že při správném nastavení paralaxy je nám "jedno" nepatrné odchýlení se od osy puškohledu (zde ovšem ale pozor na vlastnosti puškohledu - při ostrých pozorovacích úhlech optiky se nám zase může projevit ztráta či deformace obrazu, což ale nesouvisí s paralaxou).

Paralaxa - správné nastavení

Typy konstrukce korekce paralaxy

V dnešní době můžeme nalézt tři základní typy konstrukce korekce paralaxy.

Prvním typem jsou puškohledy s pevně nastavenou korekcí paralaxy, kdy ji není možné jakkoli plynule nastavovat bez zásahu do konstrukce optiky.
Nalezneme ji u puškohledů s pevným anebo s velmi malým zvětšením. Tedy možná vada korekce paralaxy neovlivňuje obraz tolik, jako u puškohledů s velkým zvětšením.

Druhým typem jsou variabilní puškohledy s velkým zvětšením, kde je korekce umístěna na objektivu optiky.

Zde dochází ke změně korekce otáčením prstence na objektivu, který pohybuje soustavou čoček objektivu a tím mění nastavení paralaxy.

Toto provedení je většinou využíváno pro statické terčové soutěže, protože zde není třeba rychle reagovat na podmínky střelby a vzdálenosti jsou většinou známé a cíl se nepohybuje.

Paralaxa - korekce na objektivu

Třetím typem jsou variabilní puškohledy s velkým zvětšením s tzv. stranovou korekcí paralaxy, kdy má optika na levé straně tubusu na středové kostce umístěn další/třetí komínek.

Toto provedení je v dnešní době považováno jako nejvíce praktické pro většinu střelců rychlejších nebo taktických soutěží, profesionálů anebo lovců.

Jeho výhodou je rychlá korekce, komínek je v přímém zorném úhlu a je tak možno kontrolovat nastavení beze změny polohy.

Při změně korekce paralaxy se pohybuje soustava zaostřovacích čoček uvnitř tubusu puškohledu a dochází tak ke změně jejího nastavení.

Paralaxa - stranová korekce

Určení chyby korekce paralaxy

Zde je uveden jednoduchý návod jak zjistit, zda mám správně nastavenou paralaxu puškohledu:

1/ Zaujměte polohu, podívejte se skrz puškohled na Váš cíl. Nyní pomalu pohybujte hlavou nahoru a dolů tak, aniž byste jakkoli pohnuli s puškou.

2/ Pokud se Vám zdá, že kříž cestuje směrem dolů oproti poloze cíle, upravte korekci paralaxy směrem ke kratší vzdálenosti. Pokud Vám opticky kříž cestuje nahoru, nastavte paralaxu pro delší vzdálenost.
Viz. obrázek níže.

Paralaxa - určení chyby korekce paralaxy

3/ Po provedené změně postupujte opět jako v bodě 1/. To provádějte tak dlouho, dokud nebude znát žádná změna posunu kříže vůči cíli. Pak máte správně nastavenou paralaxu.

Korekce paralaxy není nic složitého, co by mělo dělat střelcům problém. Ale přesto zde dochází k častým chybám a následnému údivu střelců z minel či nepřesné střelby.

Zde jsem uvedl snad dostatečnou škálu informací, které Vám mohou pomoci.

Děkuji za odezvu a případnou korekci.


Sponzory Taktické malorážky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Přebíjení Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnázium Třebíč Horácké noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinský s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Střelecká revue Střelnice Malý Újezd Top Armyshop Vaškent - Václav Haman Vítěz - poháry, medaile, sportovní trofeje


Partnery Taktické malorážky jsou:

Facebook TM Fórum Taktické malorážky 102. průzkumný prapor 38. prapor hloubkového průzkumu generála Husárka Airsoftveci Alexxxus Advokáti-Zlín Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Fórum můjGlock.com Open Air Gun League Střelecký portál Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2024