Pkn od zatku...

Taktick malorka

Mylenka postavit vlastn sout pro malorn zbran se zrodila nkdy koncem lta 2010.

Zkladnm konceptem byl poadavek, aby sout byla dostupn jak finann, tak vybavenm. Nejvt draz vak byl kladen na to, e stelcm budou nabdnuty poloky, kter zbavnou formou prov co nejvce ze steleckch znalost a zkuenost.

Pvodn zmr uspodat sout jako simulaci odstelovae byl po debat se zkuenmi stelci zavren. Tuto profesi nelze "zbavnou formou" nasimulovat. A si nkte kaj, i tvrd co chtj, tak koho by bavilo dojet na sout, 12 hodin nehnut leet a nakonec si ani nevystelit?

Proto dolo ke zcela jinmu pojet poloek.

Po mnohch konzultacch jsem vytvoil seznam discipln, kter neodrej stelcovu materiln vbavu, ale jeho steleck zkuenosti. Dolo k vytvoen zklad pro sout:

TAKTICK MALORKA

Poloky jsou postaveny tak, e pokud stelec zvld rychl zmny poloh, stelbu v nestabilnch polohch v relativn krtkm ase, tak mu posta i mn kvalitn stelivo i puka.

Jednotliv disciplny jsou zameny na prci se zbran, jejm preciznm ovldn a znalosti a prci s optikou. Prov, dle mho soudu, to zkladn a nezbytn, co by stelec ml ovldat. Jeho znalost pemiovn na rzn vzdlenosti, zklady balistiky a v neposledn ad i jeho schopnost zaujmout stanovenou polohu rychle a bez chyb.

Veker tere jsou eeny jako zasaen/nezasaen, i jejich killzona je ve vtin ppad o rozmrech 20x20mm.

Urujcm parametrem vsledk stelce je jeho pipravenost a trnink. Stelec se sebelep tou terovnic nenastl vysok bodov hodnocen, pokud nezvldne polohy bez opory i plit v krtkm ase a to jet v situaci, kdy nezn sv vsledky.
Ty jsou vyhleny a po odstlen cel soute. To by mlo vnst do zvodu zdravou soutivost a maximln nasazen a do jeho konce.

Nov se zde stelci mohou setkat s disciplnami dvojic, jejich snahou je donutit stelce ke spoluprci a vzjemn toleranci. Stelci zkuenj budou postaveni do situace, kdy novkm mus ukzat sprvn zpsob plnn poloky. A naopak novci maj monost ukzat zkuenjm mon inovativn pstupy.

Veker poloky jsou koncipovny tak, aby kad stelec ml monost trninku bez zvltnch poadavk. Tere jsou tisknuteln pouze na papr velikosti A4, u specifickch discipln je popsno jak a m je lze nahradit a stelnice posta se vzdlenost 50m.

Na trnink je doporueno se zamit na cle ve vzdlenosti 10, 25 a 50m, stelbu v lee se zbran na jejm boku, rychl zmny polohy leh => stoj => klek/sed a trnink nestabilnch poloh bez opory.

SOUHRN:

Souhrn soute

Vm, e sout reprezentuje zcela jin pstup k malorkov stelb u ns jako takov a e najde zalben v irm okruhu stelc.

Zanajcm stelcm bych chtl vzkzat, aby se neostchali a v ppad zjmu navtvili nkter n zvod. Nen pro ns problmem i na obt se Vm i bhem zvodu vnovat, vysvtlit co Vs zajm a po zvod Vs teba i nechat si vystelit z naich zbran na soutn tere.

Sm prosazuj princip, e kad z ns njak zanal a nen hanbou nebo ostudou se ptt, projevovat zjem a mt snahu se nco nauit.

Myslm, e mluvm za vechny stelce Taktick malorky, kdy eknu, e je pro ns pro vechny potenm moci ci, co vme a zjem dalch stelc ns t.

I chybami se lovk u a kdo se nepou, tak by ml bt pouen :)

Take dkuji Vm vem za konstruktivn slova kritiky, Vae pipomnky k souti a jste vele vtni.

Peji dobr oko a pevnou ruku

                                                               "Grinch"


Sponzory Taktick malorky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Pebjen Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnzium Teb Horck noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinsk s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Steleck revue Stelnice Mal jezd Top Armyshop Vakent - Vclav Haman Vtz - pohry, medaile, sportovn trofeje


Partnery Taktick malorky jsou:

Facebook TM Frum Taktick malorky 102. przkumn prapor 38. prapor hloubkovho przkumu generla Husrka Airsoftveci Alexxxus Advokti-Zln Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Frum mjGlock.com Open Air Gun League Steleck portl Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2024