Pravidla - Průběh závodu, bezpečnost a povolená výbava

Pravidla soutěže - Průběh závodu, bezpečnost a povolená výbava

- POVINNÁ REGISTRACE
- ZBRANĚ A POVOLENÉ VYBAVENÍ
- NESTABILNÍ POLOHY - POLOHY BEZ OPORY
- ODĚV
- OBČERSTVENÍ
- BEZPEČNOST
- SPOTŘEBA MUNICE
- HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ
- HODNOCENÍ CELOROČNÍ LIGY
- ČASOVÝ ROZVRH
- OZNAMOVÁNÍ ZBÝVAJÍCÍHO ČASU NA POLOŽKU
- DISCIPLÍNY
- DISCIPLÍNY DVOJIC
- PRŮBĚH VÝMĚNY SMĚN A ČAS NA PŘÍPRAVU PŘED POLOŽKOU
- ROZSTŘEL PŘI ROVNOSTI BODŮ
- SOUHRN

Organizační tým:

Ředitel soutěže - Martin Šlaichrt
Hlavní rozhodčí - Aleš Maštera
Pořadatelé - Martin Šlaichrt ve spolupráci se střeleckým klubem AVZO Třebíč

Kapacita závodu:

Max 36 střelců (2 kola po 18ti střelcích).
Pokud by bylo více střelců, bylo by nutné rozložit závod na více dní.

Povinná registrace:

Pomocí formuláře níže anebo přímo na e-mail info@takticka-malorazka.cz ve tvaru:

„Příjmení a Jméno, Město/Střelecký klub, zbraň, tel. číslo, jméno kolegy do dvojice“.

Do prezenční listiny pak zapisujeme – „Příjmení a Jméno, číslo ZP, číslo PZ, podpis“

Uzávěrka přihlášek je předchozí STŘEDU - do 18:00hod.

Urychlíte tak zahájení, děkujeme.

Pořadatelé si vyhrazují právo na to, v den závodu nepřijmout včas nezaregistrované střelce do závodu.

Poznámka: Jedná se o soukromou akci pro zaregistrované střelce, tedy v případě Vašeho zájmu zašlete svou registraci (dle pokynů výše).

Máte-li zájem si k nám přijít "zablbnout", vepište Vaše údaje (dle vzoru) do formuláře níže.

U P O Z O R N Ě N Í !!!

Při prezenci kontrola OP, ZP a průkazů zbraně. Bez těchto dokladů nebude střelec vpuštěn do závodu.

Podpisem na prezenční listině závodník stvrzuje seznámení se s provozním řádem střelnice, vnitřními a bezpečnostními předpisy a všeobecnými pravidly vyplývajícími ze Zákona o zbraních.

Na závodech je vysoká pravděpodobnost kontroly soutěžících pracovníky Úseku zbraní a střeliva Třebíč!


Organizační příspěvek:

200Kč - organizační příspěvek zahrnuje provoz střelnice, unikátní medaile pro každou disciplínu, výrobu terčů, rozhodčí, …

Vzor registrace

(zkopírujte vzor do pole "Vzkaz" a doplňte Vaše údaje za "?"):

TERMÍN ZÁVODU - ?

JMENO A PŘÍJMENÍ - ?
MĚSTO/STŘELECKÝ KLUB - ?
ZBRAŇ - ?
TEL. ČÍSLO - ?
JMÉNO KOLEGY - ?

POZNÁMKA - ?


Formulář pro závaznou registraci:


Zbraně a povolené vybavení:

Vlastní, ráže pouze .22LR bez omezení hmotnosti, doplňků (mimo zákonem zakázaných).

Povolené jsou veškeré úpravy a ladění, které však nesmí mít vliv na snížení bezpečnosti zbraně.

Více střelců může, v případě více střeleckých směn, střílet jednou zbraní (v případě studené rány je oběma započítán výsledek/hodnota první rány).
Jeden střelec nemůže střílet více zbraněmi.

Soutěž je určena opakovacím, samonabíjecím, ale i jednoranným zbraním.

Závodník si veškeré vybavení nese s sebou, jsou-li použity nožičky či nosný řemen, musí být na zbrani po celou dobu závodu.

Je zakázáno během závodu na zbraň cokoli přidávat či nějakou její část odebírat – střelec celou soutěž střílí se stejnou konfigurací jakou má na první disciplíně.

Zbraň musí být vybavena fixním či variabilním puškohledem (doporučeno minimální zvětšeni 12x), kolimátory a jiné záložní optické systémy nejsou zakázány.

Nosný řemen lze použít klasický či taktický ve všech jeho podobách (jedno-, dvou- či tříbodový, …).

Způsob použití je na střelci, ale popruh nesmí fixovat zbraň k žádné pevné části střeliště (podložka, zem, sloupy či boky střeliště a jiné). Střelec jej může použít pouze ke zpevnění úchopu či své polohy a přenášení zbraně.

Je zakázáno používat Benchrestových (BR) a ISSF doplňků či oblečení (resty, kabáty, manžety, …).

Střelecké brýle, difuzory, tunery či jiná zařízení zlepšující přesnost zbraně (musí být přímo spojená se zbraní) je povoleno použít. Po celou dobu soutěže je povoleno používat pozorovací dalekohledy.

„Bobíky“, pytle s pískem, cementem a jiné bagy jsou povoleny pouze pokud pevně nefixují zbraň (jsou využity pouze jako ekvivalent „nožiček“ k podpoře či podložení zbraně). Předpažbí musí být volně položeno na tvrdé podpoře a nesmí být stranově fixováno (minimální vůle je 1cm na každé straně předpažbí, zbraň nesmí do podpory „zapadnout“). Jiná forma podpory nebude při závodě tolerována.

Zbraň může být podepřena v části předpažbí (bipod, bag či jiná část výbavy viz výše) a v zadní části pažby.

Střelec může použít i smotanou deku, celtu či jinou část výstroje nebo výzbroje, pokud splňuje výše uvedené podmínky.

Bipod/Nožičky lze použít v jakékoli poloze na zbrani. Musí být namontovány po celou dobu závodu (pokud střelec nevyužívá jinou podporu).

Lze použít všechny možné verze bipodů (Harris, Versa-pod, Vltor bipod, a jiné včetně vlastní konstrukce, pokud nějakým novátorským způsobem příliš nezvýhodňují střelce).

Při závodě je zakázáno používat jakékoli formy časomíry (minutky, budíky, mobilní telefony, …) kromě náramkových hodinek, které musí mít střelec při zahájení položek na svém zápěstí.

Pro výpočty, kalkulace a případné měření vyplývající z náplně jednotlivých položek je povoleno používat pouze klasické tabulkové kalkulačky (mobilní telefony, PDA a jiné nebudou tolerovány) a pevného pravítka s jednou značenou osou. Šablony či jakékoli pomůcky simulující osnovu, či výrazně usnadňující položku, jsou zakázány.

Nestabilní polohy - polohy bez opory:

Nepevnou oporu může své zbrani střelec vytvořit pouze částí svého těla, přičemž tuto část může improvizovaně podložit za pomoci vlastního oblečení či standardního taktického vybavení (např. bobíky, pouzdra, složená celta apod.).
Avšak v tomto případě, v poloze v leže bez opory, musí být nestřílející ruka sevřena v pěst se zbraní na ní volně položenou.

Tedy se ZAKAZUJE používat špalků a jiných věci, co prokazatelně nepatří do výstroje a výbavy střelce či podkládat mezi podporu a zbraň ruku otevřenou v dlaň.
Tato specifikace se NETÝKÁ STŘELCŮ STŘÍLEJÍCÍCH KLASICKÝM STYLEM, JAKO NA LM60 (ruka opřená o loket, předpažbí sevřeno prsty atd. atd.).
Podepření zbraně vzadu u botky opět není řešeno a je dle stávajících propozic.

D O P O R U Č E N Í !!!

Zásobník či podavač/držák na 5 a více nábojů.
Optika s min 12x zvětšením (vše je čitelné i na takto malé zvětšení).
Nožičky, taktický popruh a pozorovací dalekohled.
Používání ochranných pomůcek - sluch, zrak – je důrazně doporučeno!

Oděv:

Doporučeno je sportovní oblečení.
Střelec může absolvovat disciplíny i v taktické ústroji či „hejkalovi“.
Obuv se doporučuje plná, kotníková.
Na Challenge Cup může být ústroj stanovena jinak (kalhoty, dlouhý rukáv, atd.).

V soutěži lze získat bonusové body za použití taktické ústroje, při splnění vstupních podmínek.

Taktická vesta:
Bonus +30b.
Musí být doplněna kalhotami s dlouhými nohavicemi, obuv minimálně plná, kotníková.

Pokrývka hlavy se nevyžaduje.

Musí se jednat o taktickou vestu - nikoli řemení (např. viz rozdíly mezi taktickou vestou a řemením vzor MNS 2000).

Provedení vesty (kvůli "rovnocennosti" systémů):
- Plná záda + plné boky - volné upnutí na hrudi
- Plná záda + plná hruď - volné upnutí na bocích
- Plná hruď - plné boky - volné upnutí na zádech
- Kompletní upnutí vesty

Vesta musí obsahovat nejméně 3 kapsy na libovolných místech kromě zad (včetně stehenní platformy, dále typ či obsah není určen) o velikosti minimálně 5x6x3 cm.

Jako součást vesty může být považováno i stehenní pouzdro na zbraň nebo stehenní nosná platforma (např. molle systém) a je to započítáváno do podmínek pro splnění požadavků na taktickou vestu.

Maskovací oblek - Hejkal:
Bonus +40b.
Musí být doplněn blůzou nebo trikem či bundou s dlouhým rukávem, kalhotami s dlouhými nohavicemi, obuv minimálně plná, kotníková.

Hejkal musí splňovat jisté parametry - hustota maskování či střapců musí být taková, že celý systém musí plně zakrývat ležícího střelce od hlavy až po boty (tedy bude na první pohled zřejmé, že ovlivňuje tepelný komfort střelce).

Maskující pokrývka hlavy se vyžaduje a musí být nasazena po celou dobu závodu.

Zbytek těla střelce je kryt buď dostatečně dlouhým pončem anebo kalhotami a svrškem tak, aby jej hejkal celého zakrýval.

Pro oba případy platí, že střelec celý závod absolvuje v takové sestavě, se kterou začínal a bonusové body získá pouze tehdy, pokud splní a neporuší žádnou vstupní podmínku.

Střelec může kdykoli odložit bonusovou výbavu a dokončit závod v "klasické" ústroji, avšak okamžitě přichází o jakýkoli nárok na bonusové body.

Občerstvení:

Pro zaregistrované střelce závodu dle možností střelnice.
Během závodu nejsou řízené pauzy na občerstvení – z důvodu časové náročnosti průběhu soutěže.
Po ukončení závodu bude čas a prostor ke společnému obědu a potlachu.

Bezpečnost:

Na střelnici vstupuje střelec se zbraní v pouzdře, vybitou a řádně zajištěnou.

Vyndávat zbraně z pouzder a jinak s nimi manipulovat je povoleno POUZE na střeleckých stanovištích a to ústím k terčům či v určeném bezpečném prostoru kde je určen bezpečný směr.

Za stav zbraně a vybavení nese plnou odpovědnost střelec.

U osob nevlastnících ZP a střílejících pod dohledem musí být dohlížející osoba zapsána při prezenci ve startovní listině, přičemž pravomoci a odpovědnosti střelce přecházejí na ni v plném rozsahu.

Bezpečná zbraň:
Je zbraň s vytaženým zásobníkem, prázdnou nábojovou komorou a závěrem mimo tělo zbraně (pokud to konstrukce zbraně neumožňuje, musí být v komoře zasunut výstražník). Její ústí by vždy mělo směřovat směrem k terčům či určeným bezpečným směrem a při přenášení být skloněno k zemi.

Na střelnici je povoleno přenášet a jakkoli manipulovat POUZE S BEZPEČNOU ZBRANÍ.

Zbraň je povoleno nabíjet až na povel rozhodčího.

Zásobník lze dopáskovat kdykoli, ale je zakázáno jej bez povelu vkládat do zbraně.

Vkládat prst na spoušť je povoleno až po povelu ke střelbě!

Na střelišti, vždy po dokončení střelby, je závodník povinen zkontrolovat zbraň, zda je vybitá, vytažen zásobník a závěr otevřen.

Bezpečný prostor/zóna:
Je předem určené místo, kde je povolena manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště.
Střelci jsou povinni setrvat uvnitř hranic bezpečnostní zóny se zbraní namířenou vyznačeným bezpečným směrem.

V žádném případě nesmí být v bezpečnostní zóně manipulováno ani s neostrým střelivem (včetně cvičného či školního střeliva, tréninkových imitací střeliva a prázdných nábojnic), nabitými zásobníky a ostrým střelivem!

Porušení muže vést k diskvalifikaci ze závodu.

Střelec musí striktně dbát pokynů a povelů rozhodčích.
Má povinnost upozornit rozhodčí/pořadatele na konání ohrožující bezpečnost ostatních střelců a sám se takového počínání vyvarovat.

Vyrušování (zvonění mobilu atd.) je penalizováno ztrátou 10ti bodů z celkového součtu bodů za závod.

Střeliště jsou ohraničena vpředu bílou čarou „PALEBNÁ ČÁRA“ a za zády střelce čarou červenou.
Jednotlivá stanoviště jsou vždy po dvou oddělena dřevěnou zástěnou.

Při plnění položek, by se střelec (či jeho zbraň) měl dotýkat bílé čáry „PALEBNÁ ČÁRA“ (př.: V leže se této hranice dotýká zbraň bipodem či jinou podpěrou, při poloze ve stoji by se jí měl střelec alespoň jednou nohou dotýkat, při poloze v sedě/kleku je střelcova pozice co nejblíže této hranici).

Nestřílející střelci či diváci zaujímají polohu za červenou čarou!

Porušení tohoto pravidla bez vyzvání pořadatelů/rozhodčích je potrestáno varováním.

Při porušení pravidel následuje jedno varování, při dalším porušení je střelec/divák diskvalifikován ze závodu, popřípadě vykázán z prostor střelnice!

V případě selhání zbraně/nechtěného výstřelu či výstřelu bez povelu na palebné čáře směrem k terčům je střelec ohodnocen 0b z dané položky a obdrží varování.

V případě selhání zbraně/nechtěného výstřelu či výstřelu bez povelu kdekoli v areálu střelnice mimo palebnou čáru a mimo daný směr, se jedná o závažné porušení bezpečnostních předpisů a střelec je okamžitě diskvalifikován!

U P O Z O R N Ě N Í !!!

Žádáme střelce, aby na střelnici nenosili a neužívali žádné alkoholické nápoje či omamné látky.
Organizátor má právo vyloučit střelce ze závodu, pokud nebude toto upozornění respektovat.
Účast v soutěži je na vlastní náklady.
Účastník zodpovídá za případnou jím způsobenou škodu na zdraví a majetku.
Ochrana sluchu je povinná a ochrana zraku je důrazně doporučená.

Spotřeba munice:

Do 200ks (počet soutěžních ran – cca do 100ks)

Hodnocení jednotlivých závodů:

Terče se hodnotí jako vyřešený/nevyřešený, s konkrétní bodovou hodnotou, nebo se počítají body za jednotlivé zóny.

Terče mohou být papírové jednozónové (geometrický tvar, pivní tácek),- dále papírové schematické (před střeleckou situací bude ukázán a vysvětlen včetně hodnotící zóny, v závodě již nikoliv).

Hodnocení proběhne optickou kontrolou, přičemž stačí prokazatelně tečovat hodnocené zóny, kalibrace bude provedena kalibrem .22LR.

Po každé odstřílené disciplíně/kole budou rozhodčími odstřílené terče sundány a zapečetěny a ihned připraveny terče na následující disciplínu/kolo.

V případě rovnosti výsledků více střelců, následuje rozstřel – viz propozice.

Průběžné výsledky nejsou střelcům oznamovány. Jednotlivé výsledky z položek jsou sečteny až po odstřílení poslední položky a poté je vyvěšena výsledková listina a odstřílené terče jsou volně k rozebrání střelcům.

Ti mohou podat protest do 15min po vyvěšení výsledkové listiny (oproti vkladu 200Kč). V případě oprávněného protestu bude vklad vrácen.

V případě nepodání protestu bude předání cen vítězům a slavnostní vyhlášení následovat 15min po vyvěšení výsledků.

Hodnocení celoroční Ligy:

Za umístění v jednotlivých kolech budou udělována %, kdy vítěz má 100% svým počtem dosažených bodů.

Ostatním se procenta vypočítají z bodového výsledku na vítěze. Z tohoto důvodu má smysl se snažit nejen vyhrát, ale vyhrát o co největší bodový rozdíl, neb se tím zvýší náskok vítěze.

Na konci roku se sečtou dosažená % z pěti nejlepších závodů.

V případě rovnosti % rozhoduje:
- větší počet vítězství
- větší počet lepších umístění
- celkový počet nastřílených bodů ze všech absolvovaných a započítávaných závodů (tzn. body z terčů)

Systém rozdělování cen je následující:
- ceny jsou rozděleny do dvou kategorií
- vyšší kategorie cen (o hodnotě NAD 600Kč) a nižší (o hodnotě DO 600Kč)
- ti střelci, kteří absolvovali minimálně pět ligových závodů mohou vybírat ze všech cen
- střelci s menším počtem ligových závodů mohou vybírat pouze z nižší kategorie cen
- není stanoveno, která přísluší jakému místu v Lize Taktické malorážky
- jako první vybírá libovolnou cenu střelec, který se umístil v Lize jako první
- následně vybírá libovolnou cenu střelec na druhé pozici celoroční Ligy, atd. ...
- poslední střelec si již nevybírá a obdrží zbývající cenu

Proti tomuto systému se nelze odvolat a nelze si nárokovat cenu, která již byla vybrána "lepším" střelcem!

Časový rozvrh:


08:00 Začátek přejímky vybavení, administrace a oficiální zahájení závodu
08:50 Začátek závodu první položkou
13:00 Předpokládaný konec závodu, sčítání výsledků, občerstvení
14:00 Vyhlášení výsledků
16:00 Předpokládaný konec pro 2 střelecké směny

OZNAMOVÁNÍ ZBÝVAJÍCÍHO ČASU NA POLOŽKU:

Položka je zahájena příslušným povelem vydaným rozhodčím (viz. Průvodce soutěží). Rozhodčí je povinen oznámit střelcům zbývajících + - 30 vteřin limitu na položku. Poté již oznámí pouze konec času na plnění položky.

Jakýkoli výstřel po povelu k ukončení střelby se považuje za neplatný a střelci je v dané položce škrtnut nejlepší zásah.

Disciplíny:

Soutěžní položky mají za cíl prověřit střelce po stránce fyzické, psychické a hlavně střelecké.

Zde nerozhoduje vybavení, kliky či sed-lehy… rozhoduje zde to, jak rychle dokáže střelec měnit nestabilní polohy, střílet v relativně krátkém čase a vypořádat se s tlakem, pod který se postupně dostává.

Všechny položky jsou řešeny tak, že cíl je vyřešen/nevyřešen, nebo je brána zasažená bodová hodnota.

Killzony na všech terčích jsou řešeny jako prostor o rozměrech cca 20 x 20mm, tedy není nutno vlastnit TOP výbavu. Rozhodující je právě to, jak střelec zná svou zbraň a jak moc dobře je s ní sehraný a jak má natrénováno.

Tedy doporučena je nejlépe opakovačka, která dokáže stabilně udržet se střelivem soustřel cca 15-20mm opsané kružnice, s optikou s min. zvětšením 12x, opora vyřešena bipodem či povoleným bagem.

Všechny disciplíny byly navrženy tak, aby je každý střelec dokázal natrénovat na 50m střelnici s přesností 1 1/3 MOA.

Terče jsou tisknutelné na A4 v plném formátu.

Sklopky lze nahradit terčem o velikosti A4 s 5cm či 10cm kruhem a jeho středem ve výšce cca 15cm od země.

Konstrukce k provedení zátěže lze nasimulovat pomocí bagu/vaku o výšce 35cm pro polohu v leže, stolem či lavicí o výšce 90cm pro polohu v kleče/sedě a pro polohu ve stoji opora ve výšce cca 150cm.

Položky jsou zaměřeny na práci se zbraní, jejím precizním ovládání a znalosti a práci s optikou.

Na trénink je doporučeno se zaměřit na cíle ve vzdálenosti 10, 25 a 50m, střelbu v leže se zbraní na jejím boku, rychlé změny polohy leh =>stoj =>klek/seda trénink nestabilních poloh bez opory.

Disciplíny dvojic:

V tomto závodě se setkáváme s novinkou v podobě střelby dvojic.

Střelci při registraci připíšou do poznámky, s jakým dalším střelcem chtějí tvořit soutěžní dvojici, popřípadě v jaké sestavě již dojedou na závody.

Při tvorbě dvojic bude brán zřetel na domluvené teamy – ty se tak mají šanci závod od závodu zlepšovat a maximálně tak vylepšit svou techniku komunikace a taktiky.

Nepárovým střelcům bude po dohodě střelecký kolega vybrán pořadateli před koncem uzávěrky.
Je tomu tak pouze z důvodu přípravy závodu a usnadnění práce pořadatelům.

Zároveň je střelcům určeno startovní číslo pro závod (v případě více směn je dvojice rozdělena do dvou směn a střílí na stejném stanovišti).

V případě sudého počtu střelců je rozdělení do dvojic jednoduché.

V případě lichého počtu střelců bude k „přebytečnému střelci“ vylosován ze všech ostatních střelců jeden, který dostane DRUHOU ŠANCI a má možnost párové disciplíny střílet znovu. Z obou disciplín se mu bude započítávat ten lepší výsledek.

Dodatečně vylosovaný střelec má právo druhou šanci odmítnout – v tomto případě je losováno znovu.

Průběh výměny směn a čas na přípravu před položkou:

Pro velký počet soutěžních položek je z časových důvodů nutné upřesnit systém výměn směn.

Po odstartování položky plní střelec disciplínu dle propozic.

Ihned po odstřílení obou střelců ve společném oddílu (vždy 2 stavy jsou oddělené dřevěnými přepážkami) odkládají svou zbraň (závěr otevřen, použit výstražník, zásobník vyjmut) na předem určené místo (např. na vnější stranu svého stavu), uklízejí následující dvojici střelců své podložky (odstranění prázdných nábojnic, narovnání podložky,…) a odcházejí ze stanoviště do prostoru za červenou čarou.

Výměna terčů:
Z časových důvodu bylo po dohodě se střelci rozhodnuto, že po odstřílení všech střelců rozhodčí sebere všechny splněné terče a střelci z následující směny uchopí každý svůj terč na následující disciplínu (terče budou připraveny předem na k tomu určeném místě) a každý jej umístí na své terčové zařízení na příslušné vzdálenosti (upevnění kartonu s terčem je zajištěno kancelářskými sponkami).

Každý střelec je povinen před opuštěním terčové zóny zkontrolovat upevnění terče, jeho správnost na následující položku a jeho neporušenost.

Po návratu směny z prostoru střelnice je vyhlášen ČAS NA PŘÍPRAVU 1´.
Tento čas je určen pouze k napáskování zásobníků, či přípravě zbraně na další položku. Zde nebude brán zřetel na střelce, kteří z vlastních důvodů nestihnou přípravu zbraně.

Po vypršení času 1´ se střelci připraví do výchozích pozic a je ihned odstartována následující položka.

Tato radikální řešení byla přijata na základě nutnosti zkrátit čas a vnesení jistého časového tlaku do závodu.

Rozstřel při rovnosti bodů:

Vzdálenost:
Terče umístěny na 10 a 50m

Čas:
Rychlejší vyhrává (délka 1 kola max 1´)

Poloha:
V leže s oporou/bez opory, stoj bez opory, klek/sed bez opory

Počet ran:
2 + 1 opravná

Terč:
Hilzna na 10m a biatlonový terč č.3 na 50m

Provedení:
Položka je jednou názorně předvedena.
Střelci se připraví a zahajují položku ve výchozí pozici – v stoji za zbraní, zbraň je vybita, závěr otevřen, zásobník či náboje vyložené vedle zbraně.

Po povelu ke střelbě co nejrychleji zaujímají povolenou polohu a střílí nejprve na terč na 10m (broková hilzna) a PO JEJÍM SESTŘELENÍ mohou střílet na biatlonku.

Střelec má jednu opravnou ránu, tedy na hilznu může střílet max 2x, pokud ani napodruhé nezasáhne, automaticky prohrává.

Hodnocení: Kdo jako první zasáhne hilznu a poté se mu po zásahu překlopí biatlonka vyhrává rozstřel.

Souhrn:

Souhrn soutěže

TM Zde uvedená pravidla jsou pouze informativní.

Právo na změnu vyhrazeno.

Aktuální platná pravidla v Propozicích

Vše potřebné k dispozici v sekci Ke stažení


Sponzory Taktické malorážky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Přebíjení Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnázium Třebíč Horácké noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinský s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Střelecká revue Střelnice Malý Újezd Top Armyshop Vaškent - Václav Haman Vítěz - poháry, medaile, sportovní trofeje


Partnery Taktické malorážky jsou:

Facebook TM Fórum Taktické malorážky 102. průzkumný prapor 38. prapor hloubkového průzkumu generála Husárka Airsoftveci Alexxxus Advokáti-Zlín Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Fórum můjGlock.com Open Air Gun League Střelecký portál Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2024