Soutěžní položky - Double

Soutěžní položky - Double

Jakýsi "prototyp" soutěže dvojic.

Snahou bylo co nejvíce zatraktivnit střelbu a toto by měla být zábavna cesta k tomu, jak všechny zúčastněné střelce zapojit do kolektivu. V dobrém slova smyslu je donutit spolupracovat a popřípadě ukázat méně zkušeným "jak na to".

Zde byl kladen velký důraz na "donucení" střelců spolupracovat a vytvářet teamy, které tak mají možnost se závod od závodu zlepšovat.

Střelce čeká nelehký úkol - vžít se do role spottera i střelce, zvolit taktiku komunikace, rozdělení terče, určení cílů a přesně eliminovat cíle.

Vzdálenost:

Terče umístěny na 50m

Čas:

2 kola po 3´

Poloha:

Střelec v leže s oporou + sedící spotter na úrovni střelcova pasu

Počet ran:

2 x 6, nástřelné nejsou omezeny

Terč:

Terč Double tisknutý na A4 - ukázka variant - download
Terč Double tisknutý na A4 - čistý terč - download

Provedení:

Dvojice se rozdělí před započetím položky na střelce a spottera (v následujícím kole se prohodí) a vylosují si variantu terče (podoba terče a pozice cílů jim do odstartování položky však zůstává utajena).

Dvojice má před odstartováním čas 5´na domluvení taktiky v popisování cílů.

Střelec zahajuje položku ve výchozí pozici – ve stoji za zbraní, zbraň je vybita, závěr otevřen, zásobník či náboje vyložené vedle zbraně. Spotter zaujímá polohu ve stoje za střelcem na libovolné straně.

Po odstartování disciplíny střelec ulehá a soustředí se na terč.

Spotter mezitím zaujme sedící polohu na úrovni střelcova pasu a určí cíle na vylosované variantě terče.

Spotter se snaží verbálně popsat střelci polohu cílů a střelec se snaží udávané cíle v daném čase zasáhnout.

Spotter má zakázáno ukazovat střelci cíle jakýmkoli způsobem, povolena je pouze verbální komunikace.

Střelec má zakázáno se otáčet na spottera či jiným nedovoleným způsobem zjišťovat pozici cílů.

Po ukončení střelby střelec signalizuje vybití zbraně vytažením zásobníku a otevřením závěru, popřípadě užitím výstražníku.

Hodnocení:

Za každý správně zasažený terč +25b.
Za zásah špatného -25b.
Zásah mimo siluety 0b.
Počítá se pouze 6 nejhorších zásahů v terči.
Za zásah figury se považuje i teč vnitřního či vnějšího obrysu figury.
Při zásahu více figur je brán zásah nejsvrchnější zasažené figury.
V případě rovnosti figur je rozhodnuto v neprospěch střelce.

V následujícím kole si úlohu vymění – oběma je dán aritmetický průměr z obou kol (výsledek se zaokrouhluje na celé body směrem nahoru)

max 150b/min 0b

Zde uvedená pravidla jsou pouze informativní. Právo na změnu vyhrazeno.

Aktuální platná pravidla v sekci Ke stažení


Videogalerie:

Videogalerie


Sponzory Taktické malorážky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Přebíjení Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnázium Třebíč Horácké noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinský s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Střelecká revue Střelnice Malý Újezd Top Armyshop Vaškent - Václav Haman Vítěz - poháry, medaile, sportovní trofeje


Partnery Taktické malorážky jsou:

Facebook TM Fórum Taktické malorážky 102. průzkumný prapor 38. prapor hloubkového průzkumu generála Husárka Airsoftveci Alexxxus Advokáti-Zlín Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Fórum můjGlock.com Open Air Gun League Střelecký portál Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2024