Trocha teorie o MOA / MIL

Trocha teorie o MOA/MRAD

K napsn tohoto materilu mne pivedl fakt, e mnoho stelc vbec nem pehled a nebo dokonalou pedstavu o tom, co jsou ne uveden pojmy za. A to je obrovsk koda...

Meme se setkat se spoustou vklad, z nich jsou nkter pravdiv vce a nkter mn, ale vechny se sna srozumitelnou formou ukzat stelcm to "kouzlo", kter ke stelectv prost pat.

Taktick malorka se bude snait aktivn formou doslova "donutit" stelce pochopit principy a dvody pro vyuvn tchto zkladnch element stelectv a nauit je, jak si s jejich pomoc usnadnit stelbu.

Meme podotknout, e nem cenu toto eit pro takov to domc picn anebo pro stelbu z malorky, ale j zastvm ten nzor, e tyto znalosti vyuije stelec pi stelb z ehokoli.

A vm, e mi kad, kdo to zkus pot v praxi, d za pravdu, kdy bude jeho snaha odmnna zjitnm, e... no e to prost doopravdy funguje!


lnek byl pesunut na nov web o pesn stelb www.GTac.cz , ve ten pokraujte ZDE.


Sponzory Taktick malorky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Pebjen Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnzium Teb Horck noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinsk s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Steleck revue Stelnice Mal jezd Top Armyshop Vakent - Vclav Haman Vtz - pohry, medaile, sportovn trofeje


Partnery Taktick malorky jsou:

Facebook TM Frum Taktick malorky 102. przkumn prapor 38. prapor hloubkovho przkumu generla Husrka Airsoftveci Alexxxus Advokti-Zln Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Frum mjGlock.com Open Air Gun League Steleck portl Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2024