"Challenge Cup" Taktick malorky

Taktick malorka

"Challenge Cup" Taktick malorky - tak trochu jin zvod.

Tento zvod se od ostatnch zvod li novou konstrukc, poadm poloek, nov testovanmi disciplnami a tak zalennm zte a poetnch kol.

NOV JE ZDE MONOST DOJEZDU JI V PTEK!

Na ptek je plnovna monost treninku (bude upesnno na foru i na kontaktech uvedench ne), absolvovn zbavnch poloek, probrn teorie, posezen u ohn a nsledn pespn na stelnici na dal den.

V sobotu bude rno odstartovn rozen zvod Challenge Cup se zakonenm t den.

Zvod obsahuje jist specifika, kter budou popsna ne. Prosm, vnujte jim pozornost!

Oberstven:

Pmo na stelnici monost teplho aje, kvy, pi objednn pedem monost sladkosti i prku a jinho jdla za symbolickou cenu.

Na pten akci je monost dovezen si vlastnho masa na gril i jinch poivatin.

Otzka alkoholu na stelnici je eena dle Zkona o zbranch a stelivu!

Bhem sobotnho zvodu nejsou zen pauzy na oberstven z dvodu dilatace prbhu soute.

Pedpokldan PTEN program:


16:00 Pjezd stelc, pejmka vybaven, administrace a oficiln zahjen Challenge Cupu
16:00 - 19:00 Trenink na sobotn zvod a dovednostn poloky
19:00 - 06:30 Veern posezen u ohn nebo grilu, uzamen VECH zbran do trezor a pespn na stelnici

Pedpokldan SOBOTN program:


08:00 Zatek pejmky vybaven, administrace a oficiln zahjen zvodu
08:50 Zatek zvodu prvn polokou
13:00 Pedpokldan konec zvodu, stn vsledk, oberstven
14:00 Vyhlen vsledk
16:00 Pedpokldan konec pro 2 steleck smny

Povinn vbava:

- kalhoty s dlouhmi nohavicemi
- vrchn st obleen (blza, triko) pouze s dlouhmi rukvy
- obuv kotnkov (ne sandle a jin nekryt obuv)
- spack i jin pikrvka, ve kter si stelec troufne pespat na stelnici
- obyejn kalkulaka (mobiln telefony i PDA a jin vymoenosti nebudou povoleny)
- psac poteby a ist papry
- povoleny jsou pomcky - vzorce, konverzn tabulky atd., kter lze zskat i upravit si ze strnek o Teorii Mil a MOA
- dobr nlada a chu si zablbnout "jak malej" :)

Doporuen vbava:

- maso na gril
- jedno i dv nealkoholick piva :)
- karimatka i jin podloka pod stelce na span, pokud mu nebudou vyhovovat steleck podloky
- rukavice pro ochranu rukou pi fyzickch polokch

Specifika zvodu:

Tento zvod je postaven na bzi klasickho ligovho zvodu.

Na rozdl od nho je vak zcela jinak poskldn a je zde i monost zcela novch, pekvapujcch poloek, kter vak nevybouj ze zkladnho principu Taktick malorky.

Dky tomu tedy nen nutn vypisovat pesn stav a sousled zvodu a stelci by tak nemli bt zaskoeni vy pesnost i obtnost poloek.

V zvod se polovina poloek obohat o fyzick ztov testy, kter v rozumn me zat stelce ped samotnou stelbou.

Stelec i steleck tm bude mt 30 vtein na to, aby splnil zadan kol a vrtil se na steleck stav.
Pokud stelec nestihne splnit vas, je z dan poloky diskvalifikovn a zskv 0b.

Dalm zpestenm jsou poetn lohy.

Stelec obdr u druh poloviny poloek ped odstartovnm zvodu vylosovanou variantu pkladu a m o 30 vtein del as na poloku. Tedy kupkladu na Trapech je stelci peten pklad a vzpt odstartovn limit ne 2:00, ale 2:30 ve kterch mus vypost pklad a ihned pot odstlet poloku dle propozic zvodu.

Po ukonen asovho limitu kad stelec potaj zodpov rozhodmu sprvn vsledek a ten mu ihned sdli, zda je sprvn, i nikoli.

V ppad sprvnho vsledku v toleranci je stelci zapotvna odstlen poloka. V ppad chybnho vsledku obdr stelec z dan poloky 0b.

Jak fyzick, tak i logick soust poloek m za kol donutit stelce na sob zapracovat a zvit i jejich nesteleck dovednosti.

Zle na stelci, jak si rozvrhne asov limit 30 vtein, kter m navc a zda se sta rychleji aklimatizovat po zti, nebo zda rychlm vypotenm pkladu zsk asov bonus na steleckou st poloky.

A v posledn ad je to zmna oproti Ligovm zvodm v hlen zbytkovho asu poloky.

Zde nen hleno 30 vtein do konce poloky, ale je zde pouze odpotvno poslednch 10 vtein asovho limitu!

Doporuen znalosti:

- znalost vlastn osnovy pukohledu
- znalost vzorc z teorie MIL/MOA a jejich aplikace na uveden pklady viz ZDE
- znalost tchto pevodnch vztah (takto budou definovny pro pklady een v Challenge Cupu):

1 MIL = 3,438 MOA
1" (palec) = 25 mm
100 m = 110 yd


Pro pepoet m na yardy a obrcen pouvejte pravidlo 10%:

vzdlenost v "yd" = vzdlenost v "m" + 10% z n
750m = 750 + 75 = 825yd

S oficilnm pepotem by byl vsledek cca 820,1yd, take o dost jinde...

a obrcen tak:
vzdlenost v "m" = vzdlenost v "yd" - 10% z n

Doporuen vzorce:

Nutn znalost jejich aplikace pro jakoukoli jejich veliinu a aplikace na pohybliv cl:

ROZTE MEZI BODY (cm) = 0.1 * VZDLENOST * (ZVTEN "R" / POUIT ZVTEN)

VZDLENOST CLE (m) = 1000 * ROZMR CLE (m) / POET BOD NA OSNOV

JE LEP POUT VZOREC - vsledky budou + - mal tolerance a nkter hodnoty nelze vyst z tabulek uvedench na webu, tak na n nespolhejte!!!

Odlin vsledek (by spotan na oficilnch pevodovch pomrech) nebude uznn.

VSLEDKY ZAOKROUHLOVAT NA 1 DESETINN MSTO od polovin, nap. 1,15 = 1,2... 1,24 = 1,2 atd.

Mon typy pklad:

Rozte mezi dvma body MilDot osnovy na teri je 50cm pi zvten 5x.
V jak vzdlenosti v metrech se ter nachz?
Ranging power pukohledu je 10x.

Cl, kter je ve skutenosti vysok 60 palc zabr na osnov pukohledu s prvn ohniskovou rovinou 2 doty.
Jak je dan cl daleko v yardech?

Cl vzdlen 1500m, se pohybuje konstantn rychlost 0,5 m/s.
Stela let k cli 2 vteiny.
Jak pedstel v dotech musme na MilDot osnov zvolit pro zsah?

VECHNY OSTATN INFORMACE O FYZICKCH POLOKCH A PESNM PRBHU SOUT̎E BUDOU SOUT̎CM OZNMENY V DEN ZVODU PMO NA STELNICI. PPADN ZMNY BUDOU VAS OZNMENY. PRVO NA ZMNU VYHRAZENO.

Staen propozic k dispozici v sekci Ke staen


Sponzory Taktick malorky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Pebjen Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnzium Teb Horck noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinsk s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Steleck revue Stelnice Mal jezd Top Armyshop Vakent - Vclav Haman Vtz - pohry, medaile, sportovn trofeje


Partnery Taktick malorky jsou:

Facebook TM Frum Taktick malorky 102. przkumn prapor 38. prapor hloubkovho przkumu generla Husrka Airsoftveci Alexxxus Advokti-Zln Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Frum mjGlock.com Open Air Gun League Steleck portl Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2024