Liga v Taktick malorce 2013

Liga v Taktick malorce 2013

- TERMNY, REPORTY A DISKUZE K ZVODM
- VSLEDKY LIGY
- CENY PRO NEJLEP STELCE
- VYHLEN LIGY

POZOR, ZMNY V LIZE PRO ROK 2013

Bohuel pro rok 2013 je nutn z provoznch dvod rozjet modifikovan scn, kdy nen jist, zda budu moci provozovat zvody v obdob od ervence-srpna do konce roku.

Po dohod s nktermi "skalnmi" stelci Taktick malorky jsme se dohodli takto:
- nejsou zmny oproti roku minulmu, tedy ZANME rovnou LIGOVM ZVODEM
- leton Liga Taktick malorky bude i tak mt VECH 8 LIGOVCH ZVOD
- zapotno bude 5 NEJLEPCH ZVOD kadho stelce
- v ppad, e budu ptomen a do konce roku, tak zbvajc uveden termny vyplnme bu klasickmi zvody anebo zvody sponzor, i typu Challenge Cup i IronMan.

Velmi se Vm omlouvm za ppadn komplikace, ale nejde to jinak a pokud budeme mt k dispozici i cel lto, tak za leton rok si uijeme krsnch 12 zvod Taktick malorky :)

A POZOR, NOV se bude na vybranch zvodech stlet i BENCHREST ("+ BR") dle mezinrodnch pravidel! Take kdo bude mt zjem zkusit nco jinho, nevhejte! Tato disciplna bude samozejm dobrovoln a na volb kadho z ns.

Pesn daje zveejnm, jak budu vdt vce a po dohodch s benchrestovm "podsvtm" u ns v esk republice :)

Pro rok 2013 jsou pipraveny tyto termny zvod:


16.03.2013 1. Ligov zvod Report ze zvodu Diskuze k zvodu
30.03.2013 2. Ligov zvod Report ze zvodu Diskuze k zvodu
13.04.2013 3. Ligov zvod Report ze zvodu Diskuze k zvodu
04.05.2013 4. Ligov zvod Report ze zvodu Diskuze k zvodu
18.05.2013 5. Ligov zvod Report ze zvodu Diskuze k zvodu
08.06.2013 6. Ligov zvod Report ze zvodu Diskuze k zvodu
06.07.2013 7. Ligov zvod Report ze zvodu Diskuze k zvodu
20.07.2013 8. Ligov zvod Report ze zvodu Diskuze k zvodu
03.08.2013 Drill Kemp Report ze zvodu Diskuze k zvodu
24.08.2013 Kerberos Cup 1 + VL Report ze zvodu Diskuze k zvodu
28.09.2013 Kerberos Cup 2 Report ze zvodu Diskuze k zvodu
26.10.2013 Kerberos Cup 3 + V Report ze zvodu Diskuze k zvodu

Vsledky Ligovch zvod pro rok 2013:

Ne je uvedena pehledov tabulka stavu a skre jednotlivch stelc.

Vsledkov listina Prosm stelce o kontrolu zapsanch vsledk a ppadnou zptnou odezvu! Dkuji.

Pro nhled podrobn tabulky vsledk Ligovch zvod v novm okn kliknte ZDE anebo na pehledovou tabulku umstn ne

Taktick malorka - Liga 2013

Ceny pro stelce Ligy v Taktick malorce pro rok 2013

I pro leton rok nm ven sponzoi vnovali celkem 152ks cen v celkov vi asi 53.369K (zapotny byly ceny pouze hodnotnch dar, slevov kupony zapoteny nebyly).

Proto bych naim sponzorm velmi rd podkoval a doufm, e nm zachovaj pze i v letech nsledujcch!

Zmnou oproti letem minulm je prava systmu rozdlovn cen. Z dvodu vyho ocenn stelc, kte vnovali zvodm Taktick malorky vce asu, sil a odhodln, tak jsem vytvoil dv kategorie cen.

Kategorie I. je sloena z cen o hodnot rovn a vy ne 600K a Kategorie II. obsahuje ceny o ni hodnot.

Ti stelci, kte absolvovali minimln pt ligovch zvod mohou vybrat ze vech cen a stelci s menm potem ligovch zvod mohou vybrat pouze z ni kategorie cen.

Dle je mono pi neasti stelc na vyhlen, dt stranou ceny (dle pn vbru zaslanho pedem) pouze u tch, kte maj 5 a vce ligovch zvod!

Zde je seznam sponzorskch dar pro leton rok (kad dek znamen jednu cenu, azeno dle prodejn ceny):
Taktick malorka - Liga 2013

Vyhlen Ligy zvod v Taktick malorce pro rok 2013:

Leton vyhlen Ligy nm pardn vylo.

Poas slibovalo krsn den, stelc bylo tak tak akort a tedy se lo na "vc". Opt jsme naplnili ti stoly krsnmi cenami od naich sponzor a to tak, e nm ve padalo a petkalo. Budu jenom doufat, e i na dal rok se nm poda sehnat takto zajmav ceny a e se nm povede "zlkat" i dal sponzory, kte by nm mohli pispt na nai srandu.

Celkem bylo ptomno kolem 18ti stelc a tedy (vzhledem k novm pravidlm udlen) se lo pro ceny nkolikrt. Bohuel nelze brt ohled na ty, kte se nedostavili a byli ke konci ebku, take jejich neptomnost udlala radost alespo tm ptomnm...

Celkov byla Liga letos velmi uspchan :( Dvodem byla moje mon neast zde od srpna, kter bohuel/bohudk padla a j tak mohl strvit zbytek roku zde. Nicmn na dal rok neplnuji ji njak sluebky a tedy rozvrhnu Ligu klasicky po cel rok. Dky tomu se snad opt vrtme ke krapet nacpanm zvodm, kdy maj stelci as se vnovat rodinm a nemus tak vynechvat.

Dal rok se na Vs budu velmi tit a budu doufat, e se u ns uk i dal nov stelci a e spolu zaijeme dal super chvilky...

Take dky za sezonu 2013!

Martin

Foto a text: Martin laichrt / www.TAKTICKA-MALORAZKA.cz

Fotogalerie:


Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013 Taktick malorka - Vyhlen Ligy 2013


Sponzory Taktick malorky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Pebjen Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnzium Teb Horck noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinsk s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Steleck revue Stelnice Mal jezd Top Armyshop Vakent - Vclav Haman Vtz - pohry, medaile, sportovn trofeje


Partnery Taktick malorky jsou:

Facebook TM Frum Taktick malorky 102. przkumn prapor 38. prapor hloubkovho przkumu generla Husrka Airsoftveci Alexxxus Advokti-Zln Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Frum mjGlock.com Open Air Gun League Steleck portl Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2024