Recenze weaver lit pro mont optiky

Recenze weaver lit pro mont optiky

Uloen optiky je jeden z nejdleitjch parametr dobe poskldan sestavy. A prv monost vyuit weaver lit je nco, co nm me uetit as, nmahu, nervy, ale mnohdy bohuel ne penze :) I kdy vseldek za vynaloen investice rozhodn stoj...

DIP

Weaver lita US produkce z repertoru Diversified Innovative Products.

DIP vyrbj lity pro vcero zbran, ale na rybinu Anschutz pouze na typ zvru 54 a 64. M Anschutz1907R je typ zvru 54, ale v tom ppad maj v nabdce pouze klasickou litu a j jsem poteboval pedsunutou (kvli posunut optiky dopedu).

Tedy jsem zvolil pedsunutou variantu na typ zvru 64 se sklonem 20MOA, kter je tak vyhovujc, ale dky rozdln pozici vhozho oknka oproti Anschutz 64 je tato lita "krtk". Tedy za litou zbv jet skoro 2cm nepouit rybiny.

Anschutz 1907R trpla problmovm vyhazovnm nbojnic (vyhazovala je kolmo vzhru a ty se pak nsledn odrely od kostky pukohledu a vracely se do oknka, kde byly zaseknuty zvrem), take jsem musel provst malou pravu. Nechal jsem si vyrobit mal duralov hranolek, kter jsem pesn spasoval s vezem v lit a vlepil jej tam. Tak jsem doclil toho, e vyhazovan nbojnice jsou vdy odraeny pmo do boku a spolehlivost vyhazovn je doopravdy 100%.

Celkov zpracovn lity je precizn, bez otep a lita dorazila v ern eloxov prav.

Lita nabz dva zpsoby upnut na rybinu.

Prvnm zpsobem jsou tyi otvory v ose lity, kter se pouvaj pro upevnn lity pomoc roub do tla zvru (ten mus mt samozejm potebn zvity v dan roztei).

Druhm zpsobem je osmero "ervk", kter po dotaen odthnou litu od tla zvru a nsledn ji tak pevn fixuj. Toto spojen jsem pouval j a musm ci, e po dotaen roub (zakpnuty Loctitem) bylo spojen pevn a spolehliv i pi pouit s 1kg tkou sestavou optiky a mont.

Litu jsem po cca roce sundal a nechal zrenovovat - pskovn a nsledn elox. Lita byla bez jakhokoli opoteben a znmky vady.

DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP


M. WERKS

Weaver lita tak z US produkce z nabdky M. Werks, L.L.C..

Tuto litu jsem si nechal dopravit prv z dvodu "krtkosti" DIP, protoe jsem poteboval posunout tit zbran vce dozadu.

Firma M. Werks nabz vrobu pmo na zakzku, eho jsem vyuil a nechal vyrobit litu v cel dlce rybiny a s pesahem cca 3cm. Tak jsem dostal irokou plochu psobnosti pro umstn pukohledu, i poppad dalho psluenstv.

Na vbr je mono zvolit i rzn druhy sklonu a ten jsem vybral 25MOA, co pro malorn pouit posta i "obyejnm" pukohledm i na vzdlensoti kolem 150m.

Lita dorazila bez povrchov pravy, take ji nsledn musm poslat na ern elox. Jinak zpracovn prvotdn, bez otep, i obhroublost... prost tda A+ (nutno podotknout, e za to jste tak docela dost zaplatili).

Pokud jde o monost upevnn lity, tak je mon pouze jeden zpsob - pomoc tech dotahovacch ploek na boku lity. Toto spojen je spolehlivj ne ve uveden u DIP, ale zase nav celkovou vku lity.

Celkov dan lita padne na Anschutz 1907R jako ulit a je to konen to, co jsem poteboval :)

Ped pouitm a usazenm na zbra jsem "pro jistotu" nechal litu opskovat a pothnout ernm eloxem (prost hnidopich :) a ne se mete podvat, jak byl finln stav.

M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS M. WERKS


DIP vs. M. WERKS

Pokud se budeme vnovat blimu porovnn obou lit, tak zjistme, e DIP vypad vedle M. Werks jako batole :)

By je pouit materil podobn, ne-li shodn, tak M. Werks vypad daleko bytelnji a spolehlivji. Nutno ale podotknout, e to dl i vt sklon (25 vs. 20MOA) a vka lity.

Co se te pouit, tak ob lity zcela jist poskytnou pefektn a spolehliv uloen, ale osobn bych opt asi volil M. Werks prv proto, e poskytuje subjektivn vt dojem spolehlivosti a tak vt plochu weaver lity.

DIP vs. M. WERKS DIP vs. M. WERKS DIP vs. M. WERKS DIP vs. M. WERKS DIP vs. M. WERKS DIP vs. M. WERKS DIP vs. M. WERKS


Domc tvorba, aneb co si mete nechat "upilat" u ns v R

No a bohuel zavtme i do naich eskch luh a hj...

Ve uveden lity jsou zahraninm produktem zpoza Atlantiku a nejsou tedy pro vechny dostupn.

Na domcch frech jsou nabzeny lity/vtvory jistho vrobce, kter garantuje vyroben lity na Suhl 150 / Anschutz / ZKM-456 / ZKM-452 atd., prost nejrozenj typy zbran u ns.

A jsem ji v diskuznch frech argumentoval, dle dodanch fotografi (zejm z mobilu, protoe pochybuji, e by nkdo ml v dnen dob 2MPix fotoapart), e kvalita se mi zd bti pochybn, tak jsem byl vrobcem ubezpeen, e se jedn o kvalitn vrobek.

Dlouho jsem ekal, a se mi dan lita dostane do rukou a bohuel jsem ji bez podnho otestovn doporuil pr lidem, jako jedin dostupn zdroj lit se sklonem (i bez) u ns.

Dnes, koncem ledna 2012 jsem ml k dispozici litu pro Suhl 150 se sklonem 20MOA. Vsledek tvorby mete vidt ne na piloench fotografich.

Bohuel musm ci, e se zejm nejedn o jedin kus, protoe se mi za posledn msce ozvalo vce kupc, kte maj se svmi litami zkuenost zcela podobnou :(

Kdy vezmu v potaz to, e se me povst nechat otepy, e za 1000K nedostane nainec nikde jinde u ns litu se sklonem, tak stle nemohu prominout to, e je povrchovka dlan snad pilnkem, e na rovnm stole je vidt, jak je lita ohlodan a kiv a navc pi zeteln "pesnosti vroby" jsem se obval zmit udvan sklon, protoe uznejte, e 0,33 stupn (co odpovd 20MOA) se pilnkem trefuje doopravdy patn.

Je mi lto, e jsem doporuil takovto produkt.

Na druhou stranu chpu snahu vrobce it svj vrobek u ns a pomhat tak mn movitm stelcm bez monosti objednn si ze zmo. Ale tmto bych jej rd poprosil, aby si dal doopravdy pozor, co a v jakm stavu mu jde z domu...

Zvrem asi tak, e:

- za 300K dobr pomr cena/vkon, na designu si kad mus zapracovat sm a dodlat polovin prci (ovem kdo nem kontakty i monosti, tak za opskovn a elox zaplat dalch pr set)

- za 1000K bych si to snad dal jako zajmavost do muzea karikatur, protoe tohle mi na flintu nesm :(

- zamyslel bych se, zda dt 1000K a spoustu snahy do prav za toto anebo 1700K (DIP) i 2000K (M. Werks) a mt kvalitu o nkolik td ve, o em hovo fotografie uvedench lit.

Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt

A kdo si neviml nieho zsadnho, tak trocha GIF obrzk (kliknout na GIF)...

Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt Domc produkt

EDIT:

Take po uvolnn tto recenze mi hned druh den psal vrobce, e dolo k omylu, e se jedn o testovac kus, kter neml jt do prodeje a e se majiteli omlouv a na sv nklady nahrad vadn kus novm.

Doufm, e ji ve kvalit odpovdajc cen.

Jsem rd, e m tendenci napravit svou chybu a doufm, e se do budoucna zlep kvalita kus, kter pjdou od vrobce zjemcm, protoe prv pechodov weaver lita by mlo bt nco, co MUS bt pesn!

Nerad bych pouze hanil, take doufm, e se mi asem dostane do rukou nov kus a e situace bude zcela jin a e budu moci zjemcm o pesnou sportovn stelbu doporuit domc ekvivalent, kter se kvalitou (pesnost, zpracovn, funknost) vyrovn zahraninm vrobkm.

Jsem rd, e u ns m nkdo snahu vnovat se vrob tchto dl na zbran a e je tak dn stelcm daleko vt vbr mont a monost v upevnn optiky na zbra.

Je vak nutn si shnout do svdom a ci si, zda nen pece jenom lep msto "rychle, zbsile a levn", vyrbt nco kvalitn a poctiv s dostatenou vstupn kontrolou.

Take se tm na recenzi podnho kusu a ne testovacho hranolu na nov pilnky :)


Sponzory Taktick malorky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Pebjen Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnzium Teb Horck noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinsk s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Steleck revue Stelnice Mal jezd Top Armyshop Vakent - Vclav Haman Vtz - pohry, medaile, sportovn trofeje


Partnery Taktick malorky jsou:

Facebook TM Frum Taktick malorky 102. przkumn prapor 38. prapor hloubkovho przkumu generla Husrka Airsoftveci Alexxxus Advokti-Zln Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Frum mjGlock.com Open Air Gun League Steleck portl Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2024