Sightron SIII 6-24x50 FFP

Sightron SIII 6-24x50 FFP

Japonsk pesnost a ist obraz pod taktovkou Velkho bratra

Nen tomu dlouho, co na n trh vstoupil americk vrobce optickch zazen Sightron. Tato ve Spojench sttech velmi rozen znaka si velmi rychle nala oblibu i mezi stelci vech odvtv u ns.

Jejich ady pukohled SI, SII a SIII naly uplatnn jak mezi stelci vzduchovch zbran i zbran malornch, tak dky snaze Sightronu vstupuj i na pole velkorn stelby u ns.

Firma vyrbjc od roku 1993 excelentn pukohledy s doivotn zrukou vsadila na preciznost vroby a jej ady SII a SIII jsou vyrbny v Japonsku, kdeto nejni ada SI je vyrbna na Filipnch. Prv k letonmu 20letmu vro naplnovala zajmav inovace, kter budou dostupn ji bhem roku 2014.

Sightron SIII 6-24x50 FFP/MH - Je libo prvn ohniskovou rovinu?

Jednm z testovanch produkt znaky Sightron bude pukohled z nejvy ady SIII, model 6-24x50 FFP/MH.

Jak ji nzev napovd, jedn se o optick zamova s rozsahem piblen 6-24x a s prmrem objektivu 50mm. Dal daje na ttku nm kaj, e je tento pukohled vybaven dlcovou osnovou Mil-Hash v prvn ohniskov rovin, co se v naich koninch nevid moc asto. Prv tento produkt je jednou z inovac, kterou si vrobce pipravil pro sv zkaznky.

Pukohled je dodvn v decentn ed zbarven krabici, na kter naleznete logo vrobce a popisku, kter uvd vechny specifikace pukohledu. Po jejm rozbalen zjistte, e vrobce myslel na ve. Krom optiky obsahuje i 80mm slunen clonu (nen u vech vrobc standardem), gumov flip-open krytky na objektiv i okulr, bavlnn povlak na optiku, istc hadk, zrun list, nvod k obsluze a instalaci a nakonec i nzorninu osnovy pukohledu, kter nm objasn vechny rozmry zmrnho obrazce.

Jednodln tlo pukohledu je vyrobeno z leteckho hlinku a je opateno matnou ernou povrchovou pravou. Cel optika je vodotsn, nrazuvzdorn a plnn duskem pro zabezpeen istho obrazu za vech klimatickch podmnek. Vlastn tubus optiky je o prmru 30mm a poskytuje tak dostatek vnitnho prostoru pro rektifikan mechanismus a stranovou korekci paralaxy. Ta m krsn plynul a tuh chod a nestane se tak, e by se Vm ji podailo omylem pootoit. Jej znaen je pouze dlci bez popisk a to od 40 yard (cca 36m) do nekonena. Na okulru naleznete dioptrickou korekci, kter poskytuje rozsah -2.0 a +1.0 dioptrie.

Rektifikan mechanismus je ovldn pomoc taktickch komnk, kter se sna zamit spe na taktitj/aknj stelce. Jsou dostaten velk, zakonen vstupky, kter zabezpe jejich ovldn i v rukavicch. Chod je tvrd, jasn a zeteln, take je opt vyloueno nechtn pootoen pi hrubj manipulaci. Velikost kroku u tohoto modelu je 0,1MRAD, tedy opt novinka, protoe vtinou se zde setkvme s krokem v hlovch minutch (MOA), kter vak vrobce tak nabz. Velikost tto hlov jednotky je 1MRAD=10cm ve vzdlenosti 100m, proto nm jeden klik posune na tto vzdlenosti zsah o 1cm.

Tento daj je na koreknm komnku samozejm uveden a jako vechno znaen, je vyveden zlatou barvou, kter je pro tuto znaku typick. Pln otoka pokrv 5MRAD z celkovho rozsahu 23,5MRAD ve smru obou oprav. Zde vrobci vytkm znaen rektifikace, kdy bych msto potu krok radji vidl znaen poet dlc MRAD. Peci jen se sna zaclit na taktick smr stelby a pi rychl oprav potebuji odest rovnou poet dlc (MRAD) a ne pepotvat dlce na poet krok, kter pak musm zdlouhav odpotvat.

Nejvt zzrak ns vak ek nyn. Jedn se o jednu z mla optik v rozumn cenov hranici, kter je vybavena osnovou v prvn ohniskov rovin. To nm k, e pi jakmkoli zvten je pomr velikosti dlc zmrnho obrazce a pozorovanho pedmtu stejn.

Tedy z pohledu stelce se nm mn velikost osnovy s piblenm. Valn vtina vrobc v tomto proveden vol osnovu dostaten silnou pro nejni zvten a tm pdem se pi maximlnm zoomu potkaj s velmi silnm zmrnm obrazcem, pekrvajcm st cle.

Sightron zde el jinou cestou. Jeho osnova Mil-Hash je sloena z dlc, jako konkurenn typy obrazc, ale uprosted m vynechan msto, ktermu ve svm stedu vvod zmrn bod o sle 0,073MRAD. Vrobce tak pokryl mal piblen klasickou osnovou a velk zmrnm bodem, kter je pehledn a kter zakryje pouze 7mm na 100m. To povauji za nejidelnj een pro irok spektrum pouit.

To, co dl Sightron velmi zajmavou volbou mezi konkurenc, je jeho obraz. Ten je ist v celm rozsahu a to i pi maximlnm zvten. Jeho kvalita se projevuje i pi zhorench svtelnch podmnkch, kdy je ostrost stle na rovni mnohem drach optik od znmjch vrobc. Jedinou vtku bych ml k zornmu poli, kter pat k tm um.

Zvrem bych podotkl, e svm zmrem vstoupit na pole taktick stelby se trefil Sightron touto prvn vlatovkou do ernho. Nabz stelcm pesn to, co jim doke usnadnit prci a doke to podpoit velmi kvalitnm obrazcem, kter meme nalzt pouze u drach optik jinch vrobc.

Fotogalerie:


Sightron SIII 6-24x50 FFP a Sightron SII Blue Sky 20-60x85 HD Sightron SIII 6-24x50 FFP a Sightron SII Blue Sky 20-60x85 HD Sightron SIII 6-24x50 FFP a Sightron SII Blue Sky 20-60x85 HD Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP Sightron SIII 6-24x50 FFP


Sponzory Taktick malorky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Pebjen Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnzium Teb Horck noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinsk s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Steleck revue Stelnice Mal jezd Top Armyshop Vakent - Vclav Haman Vtz - pohry, medaile, sportovn trofeje


Partnery Taktick malorky jsou:

Facebook TM Frum Taktick malorky 102. przkumn prapor 38. prapor hloubkovho przkumu generla Husrka Airsoftveci Alexxxus Advokti-Zln Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Frum mjGlock.com Open Air Gun League Steleck portl Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2024