14. prosince 2013 - Olomouc - Long Range / 50-300m

Long Range

Mj leton vstup na pole velk odstelovaky sice byl a ke konci roku, ale zase co stlen, to zvod :)

Po listopadov prvotin v Olomouci, jsem se nechal i v prosinci zlanait na Olomouckou ardu. Zvod sliboval velkou zbavu, nebo se mlo stlet na neznm vzdlenosti a relativn velk poet ran. Vce znmo nebylo.

V ptek ped zvodem jsem jet bhem dvou hodin narychlo uplcal 100ks munice, kterou jsem prost vzal s prachem od oka - vce ne minule a zase mn, ne je maximum :) Nebyl as, zjiovat kdo je kdo - dv dvky :D

A kolem 5 hodiny jsem jet narychlo vyrazil do Guncentra v Otrokovicch, abych si alespo na danou munici nastelil zbra na 100m. Tam jsme s Jirkou SOZASKIM zkusili prohnat pr stel chrony a zjistili jsme, e to sice he blbiny, ale e to lt snesiteln. Take nebylo co eit, sbalil jsem a hur dom. Pjezd dom kolem 11 a spt.

Po 7 hodin mne vyzvedval Radek SOLA a vyrazili jsme.

Na stelnici jsme zskali specifikace zvodu - ruzn cle na 100, 50, 240 a 300m. Vce ve fotogalerii ne...

Zvod byl super a pro mne zase dal zkuenosti - jako napklad, e ti prky znamenaj troje prky a ne ti noiky :D a taky, e bych ml vit balistickm tabulkm a ne svm rukm...

Foto a text: Martin laichrt / www.TAKTICKA-MALORAZKA.cz

Fotogalerie:


Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range Long Range


Sponzory Taktick malorky jsou:

Bohemia Air Soft Alsa Pro Army shop Armed Army Shop 008 Best Patron Pebjen Dersol Euroshooting - Miroslav Varga Frogman Gun.cz Guncenter Otrokovice Gymnzium Teb Horck noviny Invisible Gear JP Tactical Kerberos Tactical Klinsk s.r.o. Neoren Levnetisky.cz Odeon optics Penshop Progun Sportkamery Steleck revue Stelnice Mal jezd Top Armyshop Vakent - Vclav Haman Vtz - pohry, medaile, sportovn trofeje


Partnery Taktick malorky jsou:

Facebook TM Frum Taktick malorky 102. przkumn prapor 38. prapor hloubkovho przkumu generla Husrka Airsoftveci Alexxxus Advokti-Zln Airsoft Morava Balistika.cz Ballistica.cz Frum mjGlock.com Open Air Gun League Steleck portl Target Shooter

- nahoru -


GSM:     739 667 326        |        ICQ:     586482698        |        Skype:     Grinch.cz        |        Email:     info@takticka-malorazka.cz

  Webcoding: Grinch a S474N  ●   Graphics: Grinch   ●   Copyright 2008-2024